Validator E-Računa Provjerite svoj HReRačun UBL 2.1

Korak 1. Upload dokumenta

Naziv originalnog računa:

Naziv računa na serveru:

Status uploada:

Korak 2. Validacija HReRačuna

Upozorenje!

Uspjeh!

Upozorenje!

Uspjeh!

Uspjeh!

Izvještaj validacije

ID File name Kolona Struktura Type